17.02.2021

 Informujemy, iż w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię w dniu dzisiejszym zapadł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 201/21) uwzględniający stanowisko naszego Klienta. Wyrok jest precedensowy, gdyż po raz pierwszy udało się wykazać, iż zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem należności podatkowych mogą być skutecznie przedkładane w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w znacznie odformalizowanej formie. Ze szczegółami uzasadnienia po jego sporządzeniu można się zapoznać na stronach KIO. W sprawie doradzała mec. J. Smalewska – Kirsch i mec. Granat.