16.02.2023

Zostało ogłoszone stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie kosztów korzystania z kapitału. Oczekiwania frankowiczów zostały spełnione – samo stanowisko wskazuje na niezgodność z prawem europejskim roszczeń banków o zasądzenie na ich rzecz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w sytuacji, w której sama umowa kredytowa uznana jest za nieważną. Z szerszym komentarzem mogą Państwo zapoznać się TU. Rzecznik jednocześnie wskazał, że przepisy wspólnotowe nie wykluczają roszczenia konsumenta przeciwko bankowi o koszty korzystania z kapitału. Stanowisko Rzecznika nie jest oczywiście ani wyrokiem ani nie jest wiążące dla sądów orzekających, w tym sądu, który zadał pytanie (sprawa C-520/21), jednakże dotychczasowa praktyka wskazuje na bardzo dużą zbieżność zapadłych orzeczeń ze stanowiskami prezentowanymi w poprzedzających opiniach Rzecznika. Należy trzymać kciuki, by stało się tak i w tym przypadku.