14.10.2022 relacja z TSUE

Mec. Agnieszka Sobczyk – jako członek Forum Prawników Frankowych – wzięła udział w rozprawie C-520/21, która dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie nieważności umowy będącej następstwem abuzywności. Sprawa budzi wiele emocji, bo w ostatnim czasie prawie 97% rozstrzygnięć jest korzystnych dla konsumentów i dotyczy nieważności umowy. Możliwość kierowania takich roszczeń przez bank powstrzymuje zaś wielu od wytoczenia powództwa. Toczące się w sądach procesy z tego tytułu w opinii konsumentów ochronę z Dyrektywy 93 czynią bezskuteczną.

Rozprawa trwała prawie 4 godziny. Wystąpiły strony, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, przedstawiciel rządu polskiego, Prokurator Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisja Europejska. Komisja Nadzoru Finansowego przyłączyła się do sprawy w ostatniej chwili, stąd jej stanowisko na piśmie nie zostało uwzględnione. Przewodniczący KNF przedstawił ustnie swoje stanowisko na rozprawie i choć pozostawał w opozycji do powoda to i tak wskutek jego wystąpienia wybrzmiały mocno słowa sędziego z zapytaniem, czy cały nasz system finansowy opiera się na nieuczciwości i czy nie trzeba byłoby mu pomóc?

We wstępnej ocenie roszczenia zwrotne banku przedstawione w pytaniu prejudycjalnym banku w istocie zniechęcałyby konsumentów do obrony ich praw, bo zostaną dotkliwie ukarani za powoływanie się w oparciu o Dyrektywę 93. Taka niepewność i obawa czyni powoływanie się na prawo Unii bezskutecznym oraz osłabia skuteczność Dyrektywy 93. Efekt zniechęcający do procesów zostanie w ten sposób osiągnięty, zaś Dyrektywa nie będzie motywowała ani sędziów, ani konsumentów do korzystania z tej ochrony. Cel Dyrektywy 93, tj. zabezpieczenie sytuacji słabszej strony, nie byłby osiągnięty, gdyby TSUE uznał, że takie wynagrodzenie się należy.

Stanowisko wszystkich uczestników po przeprowadzeniu rozprawy nie uległo zmianie, zaś Rzecznik Generalny wyznaczył termin ogłoszenia opinii na dzień 16.02.2023