13.07.2023

W dniu dzisiejszym w Business Insider ukazał się komentarz mec. Krzysztofa Granata do uchwalonej, lecz jeszcze nie podpisanej przez Prezydenta ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej m.in. 6% dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych w wypadku pakietowych zakupów lokali mieszkalnych. Z treścią publikacji można zapoznać się poniżej