12.2016

Informujemy, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny wydał w dniu 21 grudnia 2016 r. postanowienie o przyjęciu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Powyższe postanowienie nie jest prawomocne.