12.10.2013

Radca prawny Krzysztof Granat wygłosił wykład na XIX Konferencji naukowo-technicznej pod tytułem „Największe ryzyka i błędy w procedurach udzielania, realizacji i rozliczania zamówień na roboty budowlane”, która odbyła się w dniach 9-11 października 2013 roku w Ciechocinku. Wykład dotyczył typowych błędów i niedociągnięć Zamawiających publicznych przy tworzeniu umów na realizację robót budowlanych. Więcej… Tekst publikacji