11.2015

W efekcie prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania przeciwko Home Broker S.A., decyzją nr RGD 4/2015 z dnia 28.10.2015 r. UOKiK stwierdził naruszenie przez Home Broker zbiorowych interesów konsumentów, nakładając na Spółkę karę w wysokości 330 tys. zł. W latach 2010 – 2013 spółka oferowała konsumentom możliwość zakupu apartamentu w powstającym hotelu 4 KOLORY we Władysławowie. Na ten cel oferowała również finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku. Nasza Kancelaria przygotowuje powództwo o odszkodowanie przeciwko Home Broker. Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr tel. Kancelarii +48 793-600-822 oraz +48 71 73 45 913.