10.2017

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W dniu 30.10.2017 r. K&L Legal we współpracy z Dyrektorem Generalnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowała spotkanie dla przedsiębiorców Dolnego Śląska zatrudniających cudzoziemców dotyczące długotrwałych procedur uzyskiwania zezwoleń na pracę i kart pobytu dla obcokrajowców oraz możliwości ich przyspieszenia. W spotkaniu brało udział także 18 przedstawicieli dużych dolnośląskich pracodawców. Uczestnicy zdecydowali powierzyć nam realizację wspólnej inicjatywy mającej usprawnić procedury zatrudniania cudzoziemców.