10.11.2022

Wejście w życie istotnej nowelizacji uPZP. W dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 została ogłoszona ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933), zwanej dalej „ustawą Pzp.

Przepisy ustawy weszły w życie w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10 listopada 2022 r.

Kancelaria przypomina, iż nowelizacja może okazać się kluczowa dla wszystkich przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne przez okres dłuższy niż 6 m-cy niezależnie od daty zawarcia umowy. W ocenie Kancelarii przepisy przejściowe dają istotne podstawy do takich ich wykładni by uznać istnienie obowiązku zamawiających publicznych do dostosowania już zawartych umów do przepisów nowelizacji. Szczegółowy komentarz zawarliśmy we wpisie z dnia 28.10.2022 roku TU. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami analizy albo możliwościami, które nowelizacja daje wykonawcom serdecznie prosimy o kontakt z mec. Krzysztofem Granatem.