10.06.2022

Informujemy ciesząc się razem z naszymi Klientami, że uzyskaliśmy w ostatnich dniach kolejnych 11 pozytywnych dla frankowiczów rozstrzygnięć. Szczegóły poniżej:

II Ca 400/22 Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data wpływu: 03.02.2022
Data zakończenia: 30.05.2022
Referent: SSO Małgorzata Brulińska
Pozwany bank:  Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu
Przedmiot sprawy: o zapłatę – oddalenie apelacji – umowa przesłankowo nieważna

II Ca 3933/21 Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data wpływu: 29.12.2021
Data zakończenia: 09.05.2022
Referent: SSO Małgorzata Brulińska
Pozwany bank:  Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Przedmiot sprawy: o zapłatę – oddalenie apelacji – umowa przesłankowo nieważna

I C 677/21 Sąd Okręgowy w Legnicy
Data wpływu: 08.10.2021
Data zakończenia: 03.06.2022
Referent: Sędzia Adam Mika
Pozwany bank:  Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot sprawy: o ustalenie i zapłatę – umowa nieważna

II Ca 706/21 Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data wpływu: 24.02.2021
Data zakończenia: 23.05.2022
Referent: SSO Piotr Korybut-Kotulewski
Pozwany bank: Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Przedmiot sprawy: o zapłatę – oddalenie apelacji – umowa przesłankowo odfrankowiona

VIII C 520/19 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Data wpływu: 27.03.2019
Data zakończenia: 17.05.2022
Referent: Sędzia Bartłomiej Koelner
Pozwany bank: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu,
Przedmiot sprawy: o zapłatę – uwzględnienie – umowa przesłankowo nieważna

IX C 2174/18 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Data wpływu: 15.11.2018
Data zakończenia: 11.05.2022
Referent: ASR Dominika Gregulska
Pozwany bank:  Santander Bank Polska S.A.
Przedmiot sprawy: o zapłatę – uwzględnienie – umowa przesłankowo nieważna

XII C 868/18 Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data wpływu: 01.04.2018
Data zakończenia: 31.05.2022
Referent: SSO Marzena Sznajderska
Pozwany bank: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu,
Przedmiot sprawy: o zapłatę – uwzględnienie – umowa przesłankowo nieważna

I C 948/17 Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data wpływu: 06.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2022
Referent: SSO Dominika Romanowska
Pozwany bank:  mBank S.A.
Przedmiot sprawy: o stwierdzenie nieważności umowy – uwzględnienie – umowa nieważna + zapłata nadwyżki

XIV C 1158/17 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Data wpływu: 12.05.2017
Data zakończenia: 10.05.2022
Referent: SSR Anna Brzozowska-Szkoda
Pozwany bank:  Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu,
Przedmiot sprawy: o zapłatę – uwzględnienie – umowa przesłankowo odfrankowiona

IX C 310/17 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Data wpływu: 12.04.2017
Data zakończenia: 20.05.2022
Referent: Sędzia Monika Skibińska
Pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wykonujący w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank International AG
Przedmiot sprawy: o zapłatę – uwzględnienie – umowa przesłankowo nieważna

XIV C 2007/15 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Data wpływu: 13.08.2015
Data zakończenia: 19.05.2022
Referent: SSR Dorota Wesołowska
Pozwany bank:  Santander Consumer Bank S.A.

Przedmiot sprawy: o zapłatę – uwzględnienie – umowa przesłankowo nieważna