06.10.2022

WAŻNE ! Nasza Kancelaria obecnie kończy analizy i przygotowanie strategii ukierunkowanej na ochronę roszczeń kredytobiorców GNB. Informujemy, iż w dniu jutrzejszym zaskarżymy w imieniu naszych Klientów decyzję o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, przede wszystkim kwestionując nie sam fakt wszczęcia restrukturyzacji tego banku, ale sposób planowanego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego ukierunkowanego na brak zaspokojenia roszczeń konsumentów związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do CHF i innych walut obcych. W związku z intensywną pracą nad środkiem zaskarżenia całego zespołu Prawa bankowego naszej Kancelarii dalsze bieżące informacje przekażemy po złożeniu powyższego środka zaskarżenia