06.02.2024

Staramy się dzielić wiedzą. Jeśli tylko pozwala nam czas – piszemy, piszemy i publikujemy. Dotychczas w dziale Aktualności pojawiały się informacje o wywiadach i nowych publikacjach, ale nieskromnie pisząc jest tego już trochę za dużo i zrobiło się nieczytelnie. Od teraz zapraszamy wyłącznie, jednak nie mniej serdecznie do działu Nasze publikacje gdzie od teraz będziemy zamieszczać to co z udziałem prawników naszej Kancelarii dzieje się w mediach. Dzisiaj tylko dział ten uzupełniliśmy o 6 nowych artykułów autorstwa i z udziałem mec. Agnieszki Sobczyk, mec. Krzysztofa Granata i mec. Wojciecha Opiły. Życzymy miłej lektury !