05.2018

Sąd Okręgowy w Opolu w prawomocnym już wyroku z dnia 10 maja b.r. uznał, iż w wypadku błędnego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od rent zagranicznych przez bank obsługujący rachunki, na które te renty wpływają i upływie okresu do skorygowania deklaracji określających wysokość podatku dochodowego z tego tytułu klientowi banku nadal przysługuje roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego i może on się domagać naprawienia szkody z tego tytułu od banku. Wyrok zgodnie z naszą najlepszą wiedzą ma charakter precedensowy. Od wyroku nie przysługuje już skarga kasacyjna (sygn. SO Op II Ca 99/18).

 

Jeżeli chcieliby Państwo poznać szczegółowe motywy rozstrzygnięcia zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z radcą prawnym Krzysztofem Granatem KONTAKT (link).