05.2016

Rządowe Centrum Legislacji prowadzi prace nad  projektem zmian do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Projekt wzmacnia pozycję dłużników, którzy zyskają prawo wnoszenia sprzeciwów przeciwko wpisom w rejestrach biur informacji gospodarczych takich jak np. KRD. Z uwagi na duże zainteresowanie przedsiębiorców i osób prywatnych powództwami o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym w związku z praktykami wpisywania do rejestrów wierzytelności nieistniejących, spłaconych, przedawnionych czy oznaczonych jako bezsporne, nasza Kancelaria wystąpiła z oficjalnym zapytaniem o stan zaawansowania prac legislacyjnych nad w.w. projektem. Tekst zapytania można znaleźć tutaj.  Wszystkie osoby poszkodowane przez nieuczciwe działania wierzycieli związane z wpisami do rejestrów biur informacji gospodarczych, mają możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody „moralne” poprzez zlecenie naszym prawnikom wystąpienia na drogę sądową.