05.07.2023

W dniu 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z ustawą zasadniczą art. 1a. ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Skutek wyroku został odroczony o 18 miesięcy. Oznacza to, że dotychczasowa definicja budowli jako jednego z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości zniknie lub ulegnie istotnej modyfikacji zmieniając tym samym zakres obciążeń fiskalnych. Orzeczenie ma także istotne znaczenie dla przedsiębiorców opodatkowujących budowle – może stanowić podstawę do wznowienia postępowań lub wręcz w skrajnych przypadkach uznania, że budowle nie powinny być opodatkowane. Powyższe ma znaczenie dla opodatkowania: dróg, placów, parkingów, sieci, silosów, kontenerów, hal magazynowych, hal namiotowych i wielu innych kategorii budowli. Najistotniejsze znaczenie jednakże wyrok może mieć dla toczących się postępowań podatkowych – zgodnie z poglądem części doktryny skutkiem wyroku jest możliwość niestosowania niekonstytucyjnego przepisu przez sądy administracyjne. Prawnicy naszej Kancelarii aktywnie włączyli się w komentowanie możliwych skutków orzeczenia. Prosimy o śledzenie dalszych wpisów w aktualnościach. Osobą zarządzającą projektem jest mec. Krzysztof Granat.