04.2018

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I C 2005/15 po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym postanowił zarządzić ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W związku z powyższym informujemy o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje o koncepcji pozwu zbiorowego znajdą Państwo w zakładce Spory z bankami -> Santander Consumer Bank.

Jeśli Państwa roszczenie nie kwalifikuje się na dołączenie do pozwu zbiorowego lub z jakichkolwiek innych przyczyn chcą Państwo zdecydować się na spór indywidualny zapraszamy do kontaktu z sekretariatem naszej Kancelarii KONTAKT (link).