03.09.2021 – brak uchwały SN w sprawie frankowiczów (III CZP 11/21)

Stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w dniu dzisiejszym w sprawie uchwały III CZP 11/21, a raczej brak uchwały, nie dziwi. Naszą opinię opowiadającą się za przewidywaniem braku podjęcia tejże uchwały prezentowaliśmy już wcześniej TU. Nie powinno też budzić wątpliwości, że wytoczenie powództwa dla kredytobiorców uwikłanych w produkty „frankowe” powinno prowadzić do korzystnego ekonomicznie rozstrzygnięcia. W pojawiających się już orzeczeniach Sądu Najwyższego rozważania dotyczą jedynie dwóch kwestii – czy odfrankowić czy też stwierdzić nieważność umowy w całości. Dla konsumenta wyrok w każdej z powyższych opcji jest korzystny, stąd też oczekiwanie z decyzją co do wszczęcia sporu na możliwość wydania uchwały przez SN nie wydaje się ani konieczne, ani korzystne.