03.01.2020 Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej. WAŻNE !!!

Z radością zawiadamiamy o wydaniu kluczowego w naszej ocenie wyroku unieważniającego umowę kredytową p. Dziubak. Sprawa ta jest pokłosiem wyroku TSUE C-260/18 zawierającego odpowiedź na istotne pytania prawne p. Dziubak. Umowa p. Dziubak unieważniona została w całości. Co istotne, w postępowaniu tym brał udział Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy oraz przedstawiciel prokuratury. Wszystkie te podmioty stanęły na stanowisku, że unieważnienie umowy kredytowej nie rodzi po stronie banku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kredytobiorcy.

Informujemy jednocześnie, iż również w prowadzonych przez naszą Kancelarię sprawach przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, sygn. I C 1958/17 oraz Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia, sygn. akt I C 1251/16, zapadły korzystne dla naszych klientów wyroki. W pierwszej sprawie kredyt został „odfrankowiony”, w drugiej cała umowa unieważniona.

Serdecznie zapraszamy celem analizy umów.