02.2016

W dniu 08.02.2016 r. nasza Kancelaria rozpoczęła współpracę z Rzecznikiem Finansowym, który zajmuje się reprezentowaniem interesów klientów rynku finansowego. Współpraca jest prowadzona w związku z działaniami i kompetencjami Rzecznika Finansowego określonymi ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348).