02.06.2021

R.pr. Agnieszka Sobczyk wygłosi referat na konferencji naukowej zorganizowanej przez Rzecznika Finansowego dnia 09.06.2021 r. pt. Waloryzacja świadczeń pieniężnych w obrocie z konsumentami w teorii i praktyce na przykładzie umowy kredytu i świadczeń nienależnych po stwierdzeniu jej nieważności. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia są możliwe jeszcze do dnia 07.06.2021 TU