02.03.2022

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że właśnie skończył się w naszej Kancelarii tydzień frankowicza – w dniach 21 – 25 lutego b.r. uzyskaliśmy dla naszych Klientów aż 11 korzystnych rozstrzygnięć dotyczących spraw tzw. frankowych. Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi Prawa bankowego naszej Kancelarii i z niecierpliwością czekamy na dalsze sukcesy !!!

I ACa 1158/21
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data zakończenia: 17.02.2022
Referent: SSO del. Jacek Saramaga (spr.), SSA Aleksandra Marszałek, SSA Agnieszka Terpiłowska – wyrok zapadł przy zdaniu odrębnym jednego z członków składu

treść:
bank przegrywa apelację od wyroku SO Wrocław I C 1415/20 SSO Śmigiel Marcin z 25.03.2021, gdzie ustalono wygaśnięcie umowy kredytu wskutek przedterminowej spłaty z odfrankowienia umowy. Gratulacje dla Agnieszki Słowińskiej

I ACa 838/21

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data zakończenia: 21.02.2022
Referent: SSA Małgorzata Bohun
bank przegrywa w ataku – umowa nieważna. Wyrok jest wynikiem pracy całego zespołu Prawa bankowego

I ACa 563/21

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data zakończenia: 24.02.2022
Referent: SSA Adam Jewgraf (spr.), SSA Grażyna Matuszek, SSA Wojciech Wójcik – wyrok zapadł przy zdaniu odrębnym jednego z członków składu

treść:

bank przegrywa w sprawieXII C 1360/18 Sąd Okręgowy we Wrocławiu SSO Barański Ziemowit z 29.12.2020, gdzie orzeczono nieważność i zapłatę nadwyżki. Ponownie gratulacje dla Agnieszki Słowińskiej

II Ca 980/21
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data zakończenia: 23.02.2022
Referent: SSO Małgorzata Dasiewicz-Kowalczyk
treść:

bank przegrywa apelację od wyroku SR Wrocław – Fabryczna XIV C 1296/17 SSR Brzozowska-Szkoda Anna z 19.01.2021 choć uznaje, że umowa jest przesłankowo nieważna w całości a nie „odfrankowiona”. Gratulacje dla Kai Białasik.

II Ca 613/21
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data zakończenia: 25.02.2022
Referent: SSO Piotr Jarmundowicz
treść:

bank przegrywa apelację od wyrokuI C 550/17 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu SSR Masłowska Agata z 31.12.2020 – całkowita nieważność umowy. Ponownie gratulujemy koleżance Agnieszce Słowińskiej

II Ca 339/21

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data zakończenia: 21.02.2022
Referent: SSO Jarosław Jaroń

treść:
prawomocna przegrana oddalenie apelacji banku od wyroku I C 722/16 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu SSR Sobieska Aleksandra z 27.11.2020 – przesłankowa nieważność. Wyrok jest wynikiem pracy zespołu Prawa bankowego

II Ca 284/21

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data zakończenia: 21.02.2022
Referent: SSO Jarosław Jaroń

treść:
przegrana prawomocna banku oddalenie apelacji od wyrokuI C 370/17 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu SSR Kląskała Marcin z 24.11.2020, gdzie przestankowa nieważność. Wyrok jest wynikiem pracy zespołu Prawa bankowego

II C 1453/20

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Data zakończenia: 08.02.2022
Referent: Sędzia Agata Piecuch-Plewa

treść:

uwzględnienie powództwa na posiedzeniu niejawnym, według naszych przewidywań najprawdopodobniej przesłankowa nieważność. Kolejny sukces w sprawie prowadzonej przez Kaję Białasik.

II C 1230/20
Data zakończenia: 22.02.2022
Referent: Sędzia Magdalena Rzeszutek-Jaworska
treść:

bank przegrywa – nieważność przesłankowo. Zespołowa praca zespołu Prawa bankowego

XIV C 1289/17

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Data zakończenia: 25.02.2022
Referent: SSR Agnieszka Szczerbińska

treść:

uwzględnienie powództwa na posiedzeniu niejawnym, według naszych przewidywań najprawdopodobniej przesłankowa nieważność. Praca całego zespołu Prawa bankowego

VI Co 598/21
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Data zakończenia: 23.02.2022
Referent: Sędzia Kamila Sierpowicz-Bigos

treść:

zgodnie z zasadą „nigdy się nie poddajemy”bank przegrywa koszty komornicze (teraz on ma je zapłacić), gdyż naszych klientów obciążono kwotą ponad 20 tys złotych wobec umorzenia egzekucji prowadzonej w oparciu o BTE, które potem zostało uchylone. Ten sukces to w 100% praca Kai Białasik