01.2015

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami radcy prawnego Marty Jas-Baran na temat projektowanych zmian w prawie budowlanym, opublikowanych w formie artykułu w Inżynierze Budownictwa. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane – 2014.