Ilość przeprowadzonych upadłości
mln
ostatnia zgłaszana wierzytelność

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

W ramach praktyki Prawa upadłościowego:

  • reprezentujemy i pomagamy przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli/dłużników w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
  • doradzamy na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, w tym przy upadłości konsumenckiej,
  • opracowujemy warunki prawne restrukturyzacji zadłużenia,
  • apewnienie pomocy przy wyborze zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta,
  • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości i o otwarcie restrukturyzacji,
  • dokonujemy oceny skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w razie upadłości,
  • doradzamy przy opracowywaniu i wdrażaniu propozycji restrukturyzacyjnych,
  • prowadzimy postępowania dotyczące wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości