> umów
W sprawie robót budowlanych

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

W ramach praktyki Prawa umów i kontraktów handlowych:

  • Przygotowujemy projekty wzorców umownych, umów poszczególnych typów i umów nienazwanych, wspieramy w procesie negocjowania oraz wykonywania zawartych umów
  • Obsługujemy umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
  • Obsługujemy umowy sprzedaży i inne umowy regulujące przeniesienie praw: projekty ramowe i jednostkowe dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych, nieruchomości, praw, umowy dostaw
  • Obsługujemy umowy związane z procesem budowlanym: umowy o roboty budowlane, umowy generalnego wykonawstwa, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o prace projektowe, umowy dotyczące nadzoru inwestorskiego, umowy o dzieło, itp
  • Obsługujemy umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług. Zajmujemy się umowami regulującymi korzystanie z rzeczy: umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
  • Obsługujemy umowy pożyczki i kredytu, umowy bankowe, umowy ubezpieczenia, umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe
  • Obsługujemy umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności: umowa poręczenia, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowy zastawu, zabezpieczenia wekslowe
  • Obsługujemy umowy dotyczące praw własności intelektualnej: umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw własności intelektualnej, umowy wdrożeniowe dotyczące oprogramowania

Referencje

Unokoll GmbH
Czytaj więcej
Prawnicy Kancelarii świadczą dla nas usługi prawne w języku polskim i niemieckim z zakresu przygotowania projektów oraz negocjacji zawieranych przez nas kontraktów handlowych, zagadnień podatkowych oraz organizacji prawnej produkcji.
DG Concept
Czytaj więcej
Usługi Kancelarii świadczone są zawsze terminowo, rzetelnie i cechuje je wysoka jakość. Proponowane przez prawników Kancelarii rozwiązania są praktyczną pomocą w codziennej pracy Firmy.
ADMAZ GO Sp. z.o.o.
Czytaj więcej
Asysty u notariuszy oraz przy prowadzeniu negocjacji z kontrahentami zapewniły nam niespotykany komfort tych czynności, a profesjonalizm Kancelarii zapewnił bezpieczeństwo prawne wszystkich podejmowanych przez nas działań.