> %
Prowadzimy wszystkich spraw CHF Santander Consumer Bank w Polsce
Korzystnych wyroków dla frankowiczów
Pozwy zbiorowe w toku

W ramach praktyki Prawa bankowego i kredytów frankowych: 

  • reprezentujemy naszych klientów w sporach z bankami, w szczególności w sporach sądowych
  • reprezentujemy naszych klientów w trakcie egzekucji komorniczej ich zobowiązań kredytowych
  • prowadzimy spory grupowe z bankami (obecnie przeciwko Santander Consumer Bank)
  • doradzamy podmiotom świadczącym usługi w ramach outsourcingu dokonywanego przez banki i instytucje parabankowe, 
  • pomagamy w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i firmy pośrednictwa finansowego,
  • negocjujemy umów pomiędzy bankami a podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,
  • doradzamy w procesie uzyskania kredytów i gwarancji dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Referencje

Klient Kancelarii
Czytaj więcej
Duża wiedza Prawników Kancelarii oraz ich doświadczenie w prowadzeniu spraw bankowych pozwoliły na szybkie i bezproblemowe uzyskanie pozytywnego dla mnie wyroku.
Klient Kancelarii
Czytaj więcej
Duże zaangażowanie Prawników Kancelarii oraz ich kontaktowość i wyśmienite podejście do klienta zapewniły mi poczucie bezpieczeństwa podczas wygranego postępowania sądowego.
Klient Kancelarii
Czytaj więcej
Niespotykana znajomość niuansów i meandrów prawnych pozwoliły na sprawne wygranie postępowania w obu instancjach i skuteczne wyegzekwowanie zasadzonych dla mnie kwot.