mln
Wartość ostatniej inwestycji, przy której doradzaliśmy
>
Ilość zredagowanych umów o roboty
>
Ilość zredagowanych umów o prace projektowe

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

W ramach praktyki Odszkodowań:

  • doradzamy przy pozyskaniu i przygotowaniu nieruchomości pod inwestycje, w tym przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości
  • zajmujemy się obsługą prawną inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego. Wspieramy przy pozyskiwaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, doradzamy w trakcie realizacji robót budowlanych aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i komercjalizacji
  • optymalizujemy przebieg i minimalizujemy ryzyka inwestycji
  • współpracujemy z  biurami projektowymi, generalnymi wykonawcami robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim w toku całego procesu inwestycyjnego
  • sporządzamy i wnosimy zwykłe oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia do organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych, a także bronimy rozstrzygnięć przed organami i sądami administracyjnymi obu instancji
  • prowadzimy szkolenia dotyczące procesu inwestycyjnego, w szczególności optymalizacji ryzyk inwestycji, również inwestycji realizowanych przez inwestorów publicznych
  • obsługujemy wszelkie spory o charakterze cywilnoprawnym związane z realizacją inwestycji
  • doradzamy we wszystkich sprawach związanych z przepisami prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami oraz ochrony środowiska
  • negocjujemy umowy o finansowanie inwestycji, w tym kredyty bankowe, pomagamy w projektowaniu wspólnych przedsięwzięć
  • pomagamy uzyskać zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Referencje