TSUE 19/20

Szanowni Państwo, sprawa ta wywoływała szereg emocji i potęgowała oczekiwania kredytobiorców. Trzeba jednak pamiętać, na co wskazywał TSUE i wynika to z charakteru tego postępowania: – TSUE jest związany zarówno ustaleniem sądu krajowego, że postanowienie jest abuzywne, jak i to że aneks abuzywność usuwa (motyw 58 WYROKU) – TSUE nie ocenia skutków abuzywności w prawie […]

17.02.2021

 Informujemy, iż w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię w dniu dzisiejszym zapadł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 201/21) uwzględniający stanowisko naszego Klienta. Wyrok jest precedensowy, gdyż po raz pierwszy udało się wykazać, iż zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem należności podatkowych mogą być skutecznie przedkładane w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w znacznie odformalizowanej formie. […]

25.09.2020

Informujemy o kolejnym sukcesie w sprawie tzw. „frankowej”. W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt V Ca 426/19) oddalił w całości apelację pozwanego banku, utrzymując w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział […]

19.08.2020

Informujemy, iż w ostatnim rankingu Kancelarii prawnych prowadzonym przez Gazetę Rzeczpospolita nasza Kancelaria zajęła 14 miejsce w woj. dolnośląskim i 196 w skali kraju, w tym drugim wypadku poprawiając swoją ubiegłoroczną pozycję klasyfikacyjną o 81 pozycji (więcej TU)

12.08.2020

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym SCB S.A. przeciwko temu Bankowi toczą się 423 postępowania tzw. frankowe. Z radością informujemy, iż ponad 100 z tych postępowań, nie wliczając zawezwań do prób ugodowych, prowadzone jest przez naszą Kancelarię

05.06.2020 Komunikat Kancelarii

W związku ze zmniejszeniem zakresu obostrzeń z radością informujemy, iż Kancelaria wraca do normalnego trybu pracy.  

01.04.2020 Tarcza antykryzysowa

Sejm RP uchwalił ustawę w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej. Przyjęte rozwiązania zgodnie z komentarzami ekspertów nie będą jednakże dla wielu przedsiębiorców wystarczające, aby obronną ręką zarówno przejść przez okres kwarantanny związanej z SARS-CoV-2, jak i z niego wyjść. Jeśli Państwa firma utraciła płynność, boryka się ze znacznym spadkiem przychodów i obawiacie się Państwo, czy firma […]

01.04.2020 UCHWALENIE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, rozpoznawanie Państwa spraw przez Sądy ulegnie zmianie. Odnosi się do tego art. 15 zzs ustawy, zgodnie z […]

13.03.2020 KOMUNIKAT KANCELARII W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-Cov-2

Szanowni Państwo, dla zwiększenia zarówno Państwa bezpieczeństwa jako naszych Klientów, jak i bezpieczeństwa naszych pracowników, a także w związku z zaleceniami rządowymi co do ograniczenia kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum, Kancelaria podjęła decyzję o ograniczeniu działania biura Kancelarii oraz przejściu w maksymalnym możliwym zakresie na pracę zdalną. Co to dla Państwa oznacza? – Państwa sprawy […]

03.01.2020 Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej. WAŻNE !!!

Z radością zawiadamiamy o wydaniu kluczowego w naszej ocenie wyroku unieważniającego umowę kredytową p. Dziubak. Sprawa ta jest pokłosiem wyroku TSUE C-260/18 zawierającego odpowiedź na istotne pytania prawne p. Dziubak. Umowa p. Dziubak unieważniona została w całości. Co istotne, w postępowaniu tym brał udział Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy oraz przedstawiciel prokuratury. Wszystkie te podmioty […]